Komplex felvétel 2015 2

Az őszi félévben a következő Komplex tárgyak indulnak: 

Tervező szakirány Komplex 1 (keresztfélév) és Komplex 2
Tárgyfelelős: Jancsó Miklós és Makrai Sándor

Műszaki szakirány Komplex 1 (keresztfélév) és Komplex 2
Tárgyfelelős: Fülöp Gyula

Tervező Msc Komplex 1 (keresztfélév, igény esetén)
(Azonos tematikával és ütemtervvel, mint a tervező szakirányos Komplex tárgyak)


A Komplex tárgyak oktatói:

André Zoltán, Bánáti Béla, Dankó Zsófia DLA, Fülöp Gyula, Hild György DLA, Jancsó Miklós DLA, Kolossa József DLA, Makrai Sándor DLA, Nagy Márton DLA, Perényi Tamás DLA, Varga Tamás DLA, Vincze László DLA.


Tematika:

A tervező és a műszaki szakirányon is kínálunk feladatokat, de a legtöbb téma és helyszín a hallgatóktól származik. A feladatok változatosak, megtalálhatók kisebb és átlagos méretű középületek, alacsony-intenzív és többlakásos lakóegyüttesek. Komoly technológiát alkalmazó ipari épületek és városi léptékű tervezési feladatok nem tartoznak a tanszékünk profiljába.

A Lakóépülettervezési tanszéki Komplex tervek egyéni munkák, de előfordul, hogy több hallgató közös területre tervez. Ilyenkor a kezdeti fázis (a félév első harmada) a közös koncepcióalkotás ideje (a közös beépítési terv megalkotása), az ezt követő épülettervezés már egyéni munka.


A felvétel rendje:

A tanszék a kari felvételi rend ütemezése szerint hirdeti meg a tárgyakat, és bonyolítja le a felvétel első és második körét.

A jelentkezés portfólió leadásából és személyes elbeszélgetésből áll.

Jelentkezni a tanszéki titkárságon elhelyezett füzetben lehet, itt kell megjelölni a választott oktatókat is. A szabadon választott formátumú portfóliót is itt kell leadni. Határidő: 2015. 06. 05. 12:00

A tanszék oktatói kara közösen dönt a Komplex 1 felvett hallgatóiról, a felvettek névsorát a tanszéki honlapon és a komplex blogban közzéteszi. Határidő: Határidő: 2015. 06. 12. 16:00

A (várhatóan több helyre is) felvett hallgatók kötelesek visszajelezni a tanszék felé, hogy élnek-e a felvétellel. Határidő: 2015. 06. 19. 16:00

A tanszék kihirdeti a felvételi eljárás első körének eredményét. Határidő: 2015. 06. 22. 16:00

A Komplex 2 tárgyak esetében értelemszerűen nincs felvételi eljárás, a sikeres Komplex 1 tárgy teljesítése esetén a Neptunban lehet felvenni.

A felvétel rangsorolási szempontjai:

A felvétel szempontjából azok a hallgatók élveznek előnyt, akik portfóliójukkal bizonyítják, hogy alkalmasak a magas színvonalú építészeti tervezésre. A személyes elbeszélgetés során megismerhető a hallgató (és az oktató!) habitusa, motiváltsága.

A felvétel során előnyt jelent még a tanszékhez kötődés (tanszéki tervezési tárgyak, szabadon választható tárgyak, demonstrátori munka).


A jelentkezéssel és a felvétellel kapcsolatos kérdéseket várjuk megjegyzésben!

Nincsenek megjegyzések: