Felvétel!

A tavaszi félévben a következő Komplex tárgyak indulnak: 

Tervező szakirány Komplex 1 és Komplex 2 (keresztfélév)

Műszaki szakirány Komplex 1 és Komplex 2 (keresztfélév)

Msc Komplex 1 és Komplex 2 (keresztfélév)
(Azonos tematikával és ütemtervvel, mint a tervező szakirányos Komplex tárgyak)

Tárgyfelelősök: Jancsó Miklós, Makrai Sándor

A Komplex tárgyak oktatói:

Bánáti Béla, Dankó Zsófia DLA, Fülöp Gyula, Hild György DLA, Jancsó Miklós DLA, Kolossa József DLA, Makrai Sándor DLA, Nagy Márton DLA, Perényi Tamás DLA, Sugár Péter DLA, Varga Tamás DLA, Vincze László DLA.

Feladatok, tematika:

Az idei félévben három területet javasol a tanszék, ebből kettő belvárosi:
- Jókai utca 34. és Bajcsy-Zsilinszky út 57. között átmenő telekegyüttes itt.
- Síp utca 8-10. és Dohány utca 10. közötti tömbbelső itt.
Javasolt a legtágabban értelmezett, akár kísérleti jellegű lakó-, illetve vegyes funkció. 
További tanszéki javaslat a Zsámbéki rakétabázis területe itt
A tanszék befogad jól előkészített egyéni feladatokat is, ezek meghatározásánál számítunk az építész konzulens kollégák közreműködésére!

A Lakóépülettervezési tanszéki Komplex tervek egyéni munkák, de előfordul, mint a javasolt belvárosi területek esetében is, hogy több hallgató közös területre tervez. Ilyenkor a kezdeti fázis (a félév első harmada) a közös koncepcióalkotás ideje (a közös beépítési terv megalkotása), az ezt követő épülettervezés már egyéni munka.


A felvétel rendje:

A tanszék a kari felvételi rend ütemezése szerint hirdeti meg a tárgyakat, és bonyolítja le a felvétel első és második körét.

A jelentkezés portfólió leadásából és személyes elbeszélgetésből áll.

Jelentkezni a tanszéki titkárságon elhelyezett füzetben lehet, itt kell megjelölni a választott oktatókat is. A szabadon választott formátumú portfóliót is itt kell leadni. Határidő: 2018. 01. 05. 12:00

A személyes elbeszélgetésekre a portfólió leadása utáni héten kerül sor, az egyes oktatók által megadott időpontokat a tanszéki hirdetőtáblán, és a komplex blogon lehet megtalálni.

A tanszék oktatói kara közösen dönt a Komplex 1 felvett hallgatóiról, a felvettek névsorát a tanszéki honlapon és a komplex blogban közzéteszi. Határidő: Határidő: 2018. 01. 10. 16:00

A (várhatóan több helyre is) felvett hallgatók kötelesek visszajelezni a tanszék felé, hogy élnek-e a felvétellel. Határidő: 2018. 01. 24. 16:00

A tanszék kihirdeti a felvételi eljárás első körének eredményét. Határidő: 2018. 01. 25. 16:00

A Komplex 2 tárgyak esetében értelemszerűen nincs felvételi eljárás, a sikeres Komplex 1 tárgy teljesítése esetén a Neptunban lehet felvenni.


A felvétel rangsorolási szempontjai:

A felvétel szempontjából azok a hallgatók élveznek előnyt, akik portfóliójukkal bizonyítják, hogy alkalmasak a magas színvonalú építészeti tervezésre. A személyes elbeszélgetés során megismerhető a hallgató (és az oktató) habitusa, motiváltsága.

A felvétel során előnyt jelent még a tanszékhez kötődés (tanszéki tervezési tárgyak, szabadon választható tárgyak, demonstrátori munka).


kép forrása itt

Nincsenek megjegyzések: