Az Isten háta mögött - zh 2

REFORMÁTUS TEMPLOM ALBERTFALVÁN 

A hetvenes évek elején Zuglóban laktam. Innen utaztunk barátainkhoz Albertfalvára. Az út végtelen hosszúságúnak tűnt. Nem volt még lakótelep, a villamos a Fehérvári úton végtelen lassúsággal zötyögött a sötét éjszakában. A zavaros beépítésű külváros nagyon szomorú helynek tűnt.
Húsz éve lakom Albertfalván. Számomra ez lett a világ közepe. Minden csak nézőpont kérdése tehát. Reggelente amíg a buszra várok egy kis imaházat nézegetek. Az utca túloldalán egy kertben áll. Azon tűnődőm, illik-e ide ez a kis építmény. Vagy kéne helyette egy új, templomszerűbb? Nem tudom eldönteni. 

Helyszín: Budapest XI. Sáfrány utca és Nyírbátor utca sarok
A telek mérete: kb. 1750 m2.
Ebből 35% beépíthető. 
Az építménymagasság nincs megkötve.

TERVEZÉSI PROGRAM 
előtér 40-80 m2 tulajdonképpen foyer (francia szó) eredeti értelmében (előtér, otthon, tűzhely) beszélgetésekhez találkozásokhoz
ehhez kapcsolódó: 
hivatali helyíség15 m2 
kis terem óvodásoknak 20 m2
kis terem alsósoknak 20 m2
kis terem felsősöknek 20 m2
hozzájuk tartozó kis vizesblokkal

templomtér 250 fő ülőhely, kb. 300 m2 
a templomtérből nyílóan sekrestye 15 m2 (benne mosogatós konyhapult) 

gyülekezeti-közösségi terem 80-100 m2 (rendezvények zenélés vetítés részére)
kis vizesblokkal (földszinttől eltérő szinten is lehet)

ZH megbeszélés: április 12. csütörtök 8:15-9:00

Beadás: a két fekvő A3-as lapot (tartalma: tetszőleges technikával rajzolt helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, távlati kép, magyarázó ábra, stb.) 300 dpi felbontásban jpg vagy png formátumban kell feltölteni bármelyik fájlmegosztóra, és a linket a szokásos mjancso@eik.bme.hu címre április 15. (vasárnap) éjfélig megküldeni. 

A bemutatás április 16-án 8:15-kor kezdődik a tanszéki teremben, 3-4 perces prezentációval készüljetek!

LETÖLTHETŐ ANYAGOK (helyszínrajzok, fotók): 


KIEGÉSZÍTÉSEK:
akadálymentes lépcső és lift mozgássérültnek
torony csillag és harang kívánatos, de nem kötelező
parkoló telken belül nem szükséges
az és agresszív talajvíz magas szintje miatt a pince nem kívánatos!
2 méter magas kerítés a szomszédok felől?
a templomtérben karzat (akár kettő is lehet egymás felett csak látni lehessen a lelkészt)
a templomtérben szószék falon, vagy fal elött kiemelve (hangvetés)
a templomtérben az úrasztala (úrvacsoraosztás miatt körül járhatóan)

MEGJEGYZÉSEK:
A református templomok tetején csillag és kakas (evangélikusoknál) egyaránt lehet. A csillag a betlehemi csillagra való utalás, a kakas pedig Péter árulására emlékeztet. A csillagot szokták tévesen buzogánynak nézni. Az úrasztala egy többnyire négyszögletes vagy kerek asztal a katolikus templomokban megszokott oltár református megfelelője. Általában az épület közepén, a szószékkel szemben vagy annak közelében állítják fel. A főbb ünnepeken a lelkész az asztalra helyezett kenyérből és borból szolgáltatja ki a híveknek az úrvacsorát, miként a református egyház másik szentségét, a keresztséget is. A sekrestye az öltözőként és az istentisztelet szervízszobájaként is szolgál.

A református istentisztelet vasárnaponként van. 
Ennek rendje a következő:
Apostoli köszöntés (a lelkipásztor az ige szavaival köszönti a gyülekezetet) 
Kezdő ének 
Fő ének
Lekció (szent lecke): felolvasás a Bibliából 
Imádság
Igehirdetésre készítő ének 
Textus (az igehirdetés alapigéjének felolvasása) 
Igehirdetés 
Ráfelelő ének (ezzel reagál a gyülekezet közössége a hallott igehirdetésre) 
Csendes perc 
Imádság (a lelkipásztor imádkozik mindenki nevében) 
Mi Atyánk közös ima
Hirdetések: a gyülekezeti élet eseményeiről való tájékoztatás, különböző közérdekű információk átadása 
Záró ének 
Áldás 
Kivonuló ének 
Adakozás.
Az előtérben lelkipásztorral és a presbiterekkel való beszélgetés, kézfogás. 

Nincsenek megjegyzések: